Little. Yellow. Different. Merv. - It'S Shake 'N' Merv, And I Helped.

Känslor och pengar

Jag tycker alltid att det känns smått obehagligt att låna pengar. Man är ju trots allt återbetalnings-skyldig och då känner man sig inte helt fri som människa. Å andra sidan är ju pengar bara energi, liksom allt annat i universum - och vad är det för fel med att den som har hjälper den som för tillfället inte har? Allt i livet är ju trots allt ett givande och tagande och saker och ting jämnar ut sig förr eller senare. Och man kan bidra i samhället på många andra sätt än rent finansiellt! Känslomässigt t.ex.